Xuất khẩu Lao động

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn 24/24 skype yahoo

Điện thoại : Tổng đài: 19006810
Tư vấn Du học & Lao động:
0986.663.584

tuyendung@thongtinvieclam.com.vn

Họ đã đạt được công việc mơ ước của mình như thế nào ?

Mới đầu khi đăng ký đi du học Nhật Bản em rất lo sẽ không có việc làm thêm nhưng sau khi được công ty tư vấn và cam kết em đã yên tâm hơn. Mới sang được 10 ngày em đã có việc làm, thu nhập của em 17 man / tháng. Cảm ơn các anh chị ở tổng đài 19006810 đã tận tình giúp đỡ!

Hồ Thị Nhi - QB

Tôi đã tìm được công việc như ý sau khi nhận được những ý kiến tư vấn thị trường của tổng đài 19006810, tôi vô cùng biết ơn thongtinvieclam.com.vn đã giúp tôi tạo dựng việc làm ổn định.

Nguyễn Minh Đức - HT

Việc làm mới nhất

Danh sách công việc nước ngoài

[ Xem thêm >> ]

Xuất khẩu lao động Tin tức Du học Du lịch Visa Hướng nghiệp

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Bát Hợp Phong, Địa Điểm Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 4 Nam: Sản Xuất Linh Kiện Cơ Khí

23/04/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Bát Hợp Phong, Địa Điểm Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 4 Nam: Sản Xuất Linh Kiện Cơ Khí

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Bát Hợp Phong, Địa Điểm Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 4 Nam: Sản Xuất Linh Kiện Cơ Khí Tuyển Form

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Hồng Trường -Liên Cảnh, Địa Điểm Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 100 Nữ: Sản Xuất Điện Tử Tấm Năng Lượng Mặt Trời

22/04/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Hồng Trường -Liên Cảnh, Địa Điểm Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 100 Nữ: Sản Xuất Điện Tử Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Hồng Trường -Liên Cảnh, Địa Điểm Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 100 Nữ: Sản Xuất Điện Tử Tấm Năng Lượng Mặt Trời Tuyển Trực Tiếp Ngày 09/05/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Trung Hoa- Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 27 Nam: Sản Xuất Dây Cáp Điện - Làm Thêm Cực Nhiều

21/04/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Trung Hoa- Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 27 Nam: Sản Xuất Dây Cáp Điện - Làm Thêm Cực Nhiều

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Trung Hoa- Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 27 Nam: Sản Xuất Dây Cáp Điện Tuyển Trực Tiếp Ngày 24/04/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan:Nhà Máy Công Đăc - Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 10 Nữ: Sản Xuất Linh Kiện Điên Tử

21/04/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan:Nhà Máy Công Đăc - Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 10 Nữ: Sản Xuất Linh Kiện Điên Tử

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan:Nhà Máy Công Đăc - Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 10 Nữ: Sản Xuất Linh Kiện Điên Tử

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan:Nhà Máy Thịnh Hòa - Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 350 Nam: Sản Xuất Linh Kiện Cơ Khí, Thiết Bị Cơ Khí

21/04/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan:Nhà Máy Thịnh Hòa - Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 350 Nam: Sản Xuất Linh Kiện Cơ Khí, Thiết Bị Cơ Khí

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan:Nhà Máy Thịnh Hòa - Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 350 Nam: Sản Xuất Linh Kiện Cơ Khí, Thiết Bị Cơ Khí - Tuyển Trực Tiếp Ngày 5/5/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Đài Loan: Giúp Việc Gia Đình : Tuyển Số Lượng 100 Nữ: Tuyển Liên Tục

17/04/2015

Xuất Khẩu Đài Loan: Giúp Việc Gia Đình : Tuyển Số Lượng 100 Nữ: Tuyển Liên Tục

Xuất Khẩu Đài Loan: Giúp Việc Gia Đình : Tuyển Số Lượng 100 Nữ: Tuyển Liên Tục

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động SINGAPORE - Nghành Nghề:Sản Xuất Xe Đạp Yêu Cầu Biết Cơ Bản Tiếng Trung

17/04/2015

Xuất Khẩu Lao Động SINGAPORE - Nghành Nghề:Sản Xuất Xe Đạp Yêu Cầu Biết Cơ Bản Tiếng Trung

Xuất Khẩu Lao Động SINGAPORE - Nghành Nghề:Sản Xuất Xe Đạp Yêu Cầu Biết Cơ Bản Tiếng Trung. Mức Lương: 1.500$ SGD

Xem thêm »

Xuất Khẩu Đài Loan:Nhà Máy Chính Tân - Địa Điểm Trung : Tuyển Số Lượng 40 Nam: Sản Xuất Xăm Lốp

17/04/2015

Xuất Khẩu Đài Loan:Nhà Máy Chính Tân - Địa Điểm Trung : Tuyển Số Lượng 40 Nam: Sản Xuất Xăm Lốp

Xuất Khẩu Đài Loan:Nhà Máy Chính Tân - Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 40 Nam: Sản Xuất Săm Lốp- Tuyển Trực Tiếp Ngày 28/4/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Đài Loan:Nhà Máy Điển Phạm - Địa Điểm Cao Hùng : Tuyển Số Lượng 61 Nữ: Đóng Gói Và Thử Nghiệm IC Sản Phẩm Điện Tử

16/04/2015

Xuất Khẩu Đài Loan:Nhà Máy Điển Phạm - Địa Điểm Cao Hùng : Tuyển Số Lượng 61 Nữ: Đóng Gói Và Thử Nghiệm IC Sản Phẩm Điện Tử

Xuất Khẩu Đài Loan:Nhà Máy Điển Phạm - Địa Điểm Cao Hùng : Tuyển Số Lượng 61 Nữ: Đóng Gói Và Thử Nghiệm IC Sản Phẩm Điện Tử - Tuyển Trực Tiếp Ngày 20/4/2015

Xem thêm »

SINGAPORE: Sữa Điện Dân Dụng-Yêu Cầu Biết Tiếng Anh $ Tiếng Trung

25/03/2015

SINGAPORE: Sữa Điện Dân Dụng-Yêu Cầu Biết Tiếng Anh $ Tiếng Trung

Nghành Nghề: Sữa Điện Dân Dụng-Yêu Cầu Biết Tiếng Anh $ Tiếng Trung. Mức Lương: 1.300$ SGD

Xem thêm »

Nhà Máy Hoan Hồng- Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 30 Nữ: Sản Xuất Điện Tử

24/03/2015

Nhà Máy Hoan Hồng- Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 30 Nữ: Sản Xuất Điện Tử

Nhà Máy Hoan Hồng- Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 30 Nữ: Sản Xuất Điện Tử Tuyển Trực Tiếp Ngày 09/04/2015

Xem thêm »

Xuất khẩu lao động Singapore: Phục Vụ Trong Tiệm Làm Tóc Công Ty : HAIRSALON Yêu Cầu Biết Cơ Bản Tiếng Trung

24/03/2015

Xuất khẩu lao động Singapore: Phục Vụ Trong Tiệm Làm Tóc Công Ty : HAIRSALON Yêu Cầu Biết Cơ Bản Tiếng Trung

Nghành Nghề: Phục Vụ Trong Tiệm Làm Tóc Công Ty : HAIRSALON Yêu Cầu Biết Cơ Bản Tiếng Trung. Mức Lương: 1.200$ SGD

Xem thêm »

SINGAPORE:Sản Xuất Bánh Ngọt, Công Ty : PASTRYSHOP Yêu Cầu Giỏi Tiếng Trung & Tiếng Anh

24/03/2015

SINGAPORE:Sản Xuất Bánh Ngọt, Công Ty : PASTRYSHOP Yêu Cầu Giỏi Tiếng Trung & Tiếng Anh

Nghành Nghề Sản Xuất Bánh Ngọt, Công Ty : PASTRYSHOP Yêu Cầu Giỏi Tiếng Trung & Tiếng Anh. Lương: 1.200 $SGD

Xem thêm »

Nghành Nghề Trợ Lý Cừa Hàng Hoa : Yêu Cầu Giỏi Tiếng Anh. Có Kinh Nghiệm Cắm Hoa

23/03/2015

Nghành Nghề Trợ Lý Cừa Hàng Hoa : Yêu Cầu Giỏi Tiếng Anh. Có Kinh Nghiệm Cắm Hoa

Nghành Nghề Trợ Lý Cừa Hàng Hoa : Yêu Cầu Giỏi Tiếng Anh. Có Kinh Nghiệm Cắm Hoa : Lương 2200$SG

Xem thêm »

Nghành Nghề Sữa Chữa Xe Máy, Công Ty : MOTORBIKE SHOP Yêu Cầu Giỏi Tiếng Trung & Tiếng Anh. Có Kinh Nghiệm Sữa Chữa Xe Máy

23/03/2015

Nghành Nghề Sữa Chữa Xe Máy, Công Ty : MOTORBIKE SHOP Yêu Cầu Giỏi Tiếng Trung & Tiếng Anh. Có Kinh Nghiệm Sữa Chữa Xe Máy

Nghành Nghề Sữa Chữa Xe Máy, Công Ty : MOTORBIKE SHOP Yêu Cầu Giỏi Tiếng Trung & Tiếng Anh. Có Kinh Nghiệm Sữa Chữa Xe Máy Lương: 1.500 SGD

Xem thêm »

Xuất khẩu lao động Đài Loan: Nhà Máy Hoa Bối - Đài Bắc : Tuyển 2 Nam sản xuất Máy Cuộn Sản Phẩm Băng Dính Chống Nước

18/03/2015

Xuất khẩu lao động Đài Loan: Nhà Máy Hoa Bối - Đài Bắc : Tuyển 2 Nam sản xuất Máy Cuộn Sản Phẩm Băng Dính Chống Nước

Nhà Máy Hoa Bối - Địa Điểm Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 2 Nam: Sản Xuất Máy Cuộn Sản Phẩm Băng Dính Chống Nước -Tuyển Form

Xem thêm »

Nhà Máy Điển Phạm – Địa Điểm Cao Hùng : Tuyển 30 Nữ Sản Xuất Linh Kiện Bán Dẫn, Con Chíp, IC

16/03/2015

Nhà Máy Điển Phạm – Địa Điểm Cao Hùng : Tuyển 30 Nữ Sản Xuất Linh Kiện Bán Dẫn, Con Chíp, IC

Nhà Máy Điển Phạm – Địa Điểm Cao Hùng : Tuyển 30 Nữ Sản Xuất Linh Kiện Bán Dẫn, Con Chíp, IC,Tuyển Trực Tiếp Ngày 21/03/2015

Xem thêm »

Nhà Máy Xuyên Hồ– Địa Điểm Đài Trung : Số Lượng 40 Nam Sản Xuất Các Loại Đường Ray( Thanh Ray Cửa,Thanh Ray Cửa Tủ, Hộc Bàn)

16/03/2015

Nhà Máy Xuyên Hồ– Địa Điểm Đài Trung : Số Lượng 40 Nam Sản Xuất Các Loại Đường Ray( Thanh Ray Cửa,Thanh Ray Cửa Tủ, Hộc Bàn)

Nhà Máy Xuyên Hồ– Địa Điểm Đài Trung:Số Lượng 40 Nam Sản Xuất Các Loại Đường Ray(Thanh Ray Cửa,Thanh Ray Cửa Tủ, Hộc Bàn) Tuyển Trực Tiếp Ngày 19/03/2015

Xem thêm »

Việc làm Đài Loan: Nhà Máy Kính Bằng – Địa Điểm: Đào Viên Đài Bắc : Tuyển 40 Nữ - Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử

16/03/2015

Việc làm Đài Loan: Nhà Máy Kính Bằng – Địa Điểm: Đào Viên Đài Bắc : Tuyển 40 Nữ - Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử

Nhà Máy Kính Bằng – Địa Điểm: Đào Viên Đài Bắc : Tuyển 40 Nữ - Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử Tuyển Trực Tiếp Ngày 23/03/2015

Xem thêm »

Nhà Máy Thánh Xương - Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 4 Nam: Sản Xuất Chế Tạo Thiết Bị Điện Lực

13/03/2015

Nhà Máy Thánh Xương - Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 4 Nam: Sản Xuất Chế Tạo Thiết Bị Điện Lực

Nhà Máy Thánh Xương - Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 4 Nam: Sản Xuất Chế Tạo Thiết Bị Điện Lực Tuyển Form

Xem thêm »

Nhà Máy Foxconn - Địa Điểm Đài Nam : Tuyển Số Lượng 60 Nam: Sản Xuất Điện Thoại Iphon

10/03/2015

Nhà Máy Foxconn - Địa Điểm Đài Nam : Tuyển Số Lượng 60 Nam: Sản Xuất Điện Thoại Iphon

Nhà Máy Foxconn - Địa Điểm Đài Nam : Tuyển Số Lượng 60 Nam: Sản Xuất Điện Thoại Iphone Tuyển Trực Tiếp 25/03/2015

Xem thêm »

Nhà Máy Cự Hàn - Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 45 Nam: Sản Xuất Linh Kiện Xe Đạp Tuyển

10/03/2015

Nhà Máy Cự Hàn - Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 45 Nam: Sản Xuất Linh Kiện Xe Đạp Tuyển

Nhà Máy Cự Hàn - Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 45 Nam: Sản Xuất Linh Kiện Xe Đạp Tuyển Trực Tiếp 24/03/2015

Xem thêm »

Nhà Máy Giai Mỹ – Địa Điểm; Nam Đầu – Đài Trung : Tuyển 16 Nữ Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử ,Tụ Điện , Điện Tử Máy Tính, Chíp Điện Tử

10/03/2015

Nhà Máy Giai Mỹ – Địa Điểm; Nam Đầu – Đài Trung : Tuyển 16 Nữ Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử ,Tụ Điện , Điện Tử Máy Tính, Chíp Điện Tử

Nhà Máy Giai Mỹ – Địa Điểm; Nam Đầu – Đài Trung : Tuyển 16 Nữ Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử ,Tụ Điện , Điện Tử Máy Tính, Chíp Điện Tử -Tuyển Form Phỏng Vấn Qua Skype

Xem thêm »

Nhà Máy Đông Phong – Đài Trung : Tuyển 20 Nữ Sản Xuất thực phẩm Thịt Gà

09/03/2015

Nhà Máy Đông Phong – Đài Trung : Tuyển 20 Nữ Sản Xuất thực phẩm Thịt Gà

Nhà Máy Đông Phong – Đài Trung : Tuyển 20 Nữ Sản Xuất thực phẩm Thịt Gà Tuyển Trực Tiếp Ngày 15/03/2015

Xem thêm »

Nhà Máy Duy Lực – Đài Trung : Tuyển 60 Nữ Sản Xuất Mỳ Tôm Và Nước Sốt

09/03/2015

Nhà Máy Duy Lực – Đài Trung : Tuyển 60 Nữ Sản Xuất Mỳ Tôm Và Nước Sốt

Nhà Máy Duy Lực – Đài Trung : Tuyển 60 Nữ Sản Xuất Mỳ Tôm Và Nước Sốt Tuyển Trực Tiếp Ngày 26/03/2015

Xem thêm »

Nhà Máy Sung Nhân – Đài Bắc : Tuyển 02Nữ Sản Xuất Thiết Bị Y Tế

06/03/2015

Nhà Máy Sung Nhân – Đài Bắc : Tuyển 02Nữ Sản Xuất Thiết Bị Y Tế

Nhà Máy Sung Nhân – Đài Bắc : Tuyển 02Nữ Sản Xuất Thiết Bị Y Tế ,Các Sản Phẩm Ống Thở , Mặt Nạ Phòng Hộ

Xem thêm »

Nhà Máy Chấn Phong – Đài Trung : Tuyển 20 Nữ Sản Xuất Màn Hình Điện Thoại

04/03/2015

Nhà Máy Chấn Phong – Đài Trung : Tuyển 20 Nữ Sản Xuất Màn Hình Điện Thoại

Nhà Máy Chấn Phong – Đài Trung : Tuyển 20 Nữ Sản Xuất Màn Hình Điện Thoại Tuyển Trực Tiếp Ngày 16/03/2015

Xem thêm »

Nhà Máy Thăng Dương – Đài Bắc : Tuyển 30 Nữ - 30 Nam Sản Xuất Pin Năng Lượng mặt Trời

04/03/2015

Nhà Máy Thăng Dương – Đài Bắc : Tuyển 30 Nữ - 30 Nam Sản Xuất Pin Năng Lượng mặt Trời

Nhà Máy Thăng Dương – Đài Bắc : Tuyển 30 Nữ - 30 Nam Sản Xuất Pin Năng Lượng mặt Trời Tuyển Trực Tiếp Ngày 10/03/2014

Xem thêm »

Nhà Máy Minh Dị – Đào Viên : Tuyển 06 Nữ - Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử

03/03/2015

Nhà Máy Minh Dị – Đào Viên : Tuyển 06 Nữ - Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử

Nhà Máy Minh Dị – Đào Viên : Tuyển 06 Nữ - Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử

Xem thêm »

Công ty Avima cần tuyển 50 lao động thợ xây làm việc tại Angola - Đơn hàng đã trình cục quản lý lao động ngoài nước.

11/02/2015

Công ty Avima cần tuyển 50 lao động thợ xây làm việc tại Angola - Đơn hàng đã trình cục quản lý lao động ngoài nước.

Công ty Avima là đơn vị uy tín chuyên thi công, thiết kế công trình cho các dự án lớn của Bộ xây dựng và Bộ quốc phòng Angola. Hiện đang có nhu cầu tuyển gấp 50 công nhân thợ…

Xem thêm »

Selling lingeries - Tuyển nữ bán đồ nội y lương 2240 SGD

05/02/2015

Selling lingeries - Tuyển nữ bán đồ nội y lương 2240 SGD

Tuyển gấp 2 nữ nhân viên bán hàng. Tuổi từ 22-24. Làm việc tại Singapore, Lương 2.240$ SGD ...

Xem thêm »

Singapore - Tuyển Nam quản lý Nhà hàng, Khách sạn. Lương 2200 SGD

19/09/2014

Singapore - Tuyển Nam quản lý Nhà hàng, Khách sạn. Lương 2200 SGD

Làm Quản lý nhà hàng, Khách sạn. Yêu cầu giỏi Tiếng Anh. Có kinh nghiệm quản lý Nhà hàng, khách sạn ... Lương: 2.200 SGD

Xem thêm »

Nhà Máy Lập Đoàn – Đài Bắc : Tuyển 20 Nam

12/09/2014

Nhà Máy Lập Đoàn – Đài Bắc : Tuyển 20 Nam

Nhà Máy Lập Đoàn – Đài Bắc : Tuyển 20 Nam- Sản Xuất ra máy tính,các sản phẩm điện tử

Xem thêm »

Nhà Máy Nguyệt Thành – Đào Viên : Tuyển 45 Nữ - Sản Xuất Linh Kiện Điện Thoại

11/09/2014

Nhà Máy Nguyệt Thành – Đào Viên : Tuyển 45 Nữ - Sản Xuất Linh Kiện Điện Thoại

Nhà Máy Nguyệt Thành – Đào Viên : Tuyển 45 Nữ - Sản Xuất Linh Kiện Điện Thoại tuyển Trực Tiếp Ngày 18/0

Xem thêm »

Nhà Máy Vỹ Kiều – Đài Trung : Tuyển 30 Nữ - Sản Xuất Điện Tử (Thẻ Từ)

27/08/2014

Nhà Máy Vỹ Kiều – Đài Trung : Tuyển 30 Nữ - Sản Xuất Điện Tử (Thẻ Từ)

Nhà Máy Vỹ Kiều – Đài Trung : Tuyển 30 Nữ - Sản Xuất Điện Tử (Thẻ Từ) Tuyển Trực Tiếp Ngày 04/09/2014

Xem thêm »

Nhà Máy Mạnh Hương – Đài Trung : Tuyển 13 Nữ - 4 Nam Sản Xuất mỹ phẫm

19/08/2014

Nhà Máy Mạnh Hương – Đài Trung : Tuyển 13 Nữ - 4 Nam Sản Xuất mỹ phẫm

Nhà Máy Mạnh Hương – Đài Trung : Tuyển 13 Nữ - 4 Nam Sản Xuất mỹ phẫm - Tuyển Trực Tiếp ngày 20/08 Nhà Máy Tốt

Xem thêm »

Nhà Máy Kim Tượng – Đài Bắc : Tuyển 30 Nữ - Sản Xuất Bản Mạch In Điện Tử - Gửi Form

18/08/2014

Nhà Máy Kim Tượng – Đài Bắc : Tuyển 30 Nữ - Sản Xuất Bản Mạch In Điện Tử - Gửi Form

Nhà Máy Kim Tượng – Đài Bắc : Tuyển 30 Nữ - Sản Xuất Bản Mạch In Điện Tử - Gửi Form Nhà Máy Cực Tốt

Xem thêm »

Nhà Máy Kim Tượng – Đài Bắc : Tuyển 10 Nam - Sản Xuất Bản Mạch In Điện Tử - Gửi Form

15/08/2014

Nhà Máy Kim Tượng – Đài Bắc : Tuyển 10 Nam - Sản Xuất Bản Mạch In Điện Tử - Gửi Form

Nhà Máy Kim Tượng – Đài Bắc : Tuyển 10 Nam - Sản Xuất Bản Mạch In Điện Tử - Gửi Form - Nhà Máy Tăng Ca Cực Tốt

Xem thêm »

Nhà Máy Sỹ Lâm – Đài Bắc : Tuyển Trực Tiếp 20 Nữ - Sản Xuất Nhựa: Lắp Ráp , Đóng Gói, Kiểm Tra Hàng

15/08/2014

Nhà Máy Sỹ Lâm – Đài Bắc : Tuyển Trực Tiếp 20 Nữ - Sản Xuất Nhựa: Lắp Ráp , Đóng Gói, Kiểm Tra Hàng

Nhà Máy Sỹ Lâm – Đài Bắc : Tuyển Trực Tiếp 20 Nữ - Sản Xuất Nhựa: Lắp Ráp , Đóng Gói, Kiểm Tra Hàng (Đơn Hàng Cực Tốt )

Xem thêm »

Nhà Máy Hoa Thiện – Đào Viên Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 20 Nữ Gửi Form - Sản Xuất Cơm Hộp

15/08/2014

Nhà Máy Hoa Thiện – Đào Viên Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 20 Nữ Gửi Form - Sản Xuất Cơm Hộp

Nhà Máy Hoa Thiện – Đào Viên Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 20 Nữ Gửi Form - Sản Xuất Cơm Hộp Cho Hãng Hàng Không TAIWAN

Xem thêm »

Tin tức mới nhấtRao vặt VIP

Khảo sát ý kiến

Bạn quan tâm tới thị trường lao động nào nhất?
 • Nhật Bản (Japan)
 • Hàn Quốc (Korea)
 • Angola
 • Đài Loan (Taiwan)
 • Thị trường khác (Other)

Tỷ giáGiờ thế giới

 Giá vàng
Đơn vị tính: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
(Nguồn: )
 Tỷ giá
(Nguồn: )

Thống kê truy cập

 • Đang online :23
 • Trong ngày :8583
 • Online hôm qua :20485
 • Trong tháng :62912
 • Tổng số truy cập :391855
website statistics